Jeśli poważnie myślisz o skutecznym przygotowaniu się do egzaminu PMP nasze warsztaty kierowane są właśnie do Ciebie! PMP Days to cykl czterech jednodniowych, organizowanych raz w miesiącu spotkań warsztatowych prowadzonych w języku angielskim, podzielonych na obszary wiedzy.


 

11.12.2017 | Session 1 - Core concepts behind PMBOK Guide

- Certification process
- Introduction to PMBOK 6
- General concepts and vocabulary
- Project lifecycles
- Project Integration Management
- Project Stakeholders Management
 

 22.01.2018 | Session 2 - The what, when and who of projects

- Project Scope Management
- Project Schedule Management
- Project Resource Management
 

19.02.2018 | Session 3 - How much and how certain?

- Project Cost Management
- Project Risk Management
- Project Communications Management
 

 19.03.2018 | Session 4 - Buy good stuff and be agile!

- Project Procurement Management
- Project Quality Management
- Agility in projects