PMP Days to najnowsza inicjatywa wrocławskiego oddziału PMI, skierowana do project managerów chcących skutecznie przygotować się do egzaminu PMP zgodnie z najnowszą, szóstą edycją PMBOK Guide®. Pełen cykl składa się z czterech jednodniowych, organizowanych co miesiąc spotkań warsztatowych, podzielonych na obszary wiedzy. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

 


 

Grzegorz Szałajko jest doradcą strategicznym w obszarze zarządzania portfelami, programami i projektami. Posiada bogate, międzynarodowe doświadczenie, którym chętnie dzieli się z uczestnikami swoich warsztatów. Bierze również aktywny udział w rozwoju międzynarodowych standardów, m.in. jako wiodący edytor pierwszej edycji IPMA Project Excellence Baseline, SME reviewer PMI Organizational Project Management Standard (OPM) oraz członek core team powstającej właśnie nowej edycji standardu PMI Risk Management Standard. Był jednym z pierwszych członków PMI Poland Chapter oraz współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI. Ponadto, Grzegorz jest cenionym wykładowcą w programach MBA i Executive MBA oraz speakerem zapraszanym do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

 


4
sesje
32
godziny szkoleń
6
edycja PMBok
16
miejsc


Szczegółowe informacje


Grzegorz Szałajko
Partner merytoryczny i prowadzący warsztaty PMP Days. Ma na swoim koncie już kilkuset skutecznie przygotowanych przez niego posiadaczy certyfikatu PMP.


Terminy czterech sesji:

11.12.2017 | Session 1
- Core concepts behind PMBOK Guide


22.01.2018 | Session 2
- The what, when and who of projects


19.02.2018 | Session 3
- How much and how certain?


19.03.2018 | Session 4
- Buy good stuff and be agile!

Więcej w zakładce Program
Miejsce spotkań:
Idea Place, 
pl. Solny 15, 50-062 Wrocław